Projekt Wschód 2013

Cześć!

Dobrze jest przestać opowiadać o tym, co chciałoby się zrobić, a wreszcie zacząć to robić i …zrobić. Tak właśnie było z naszym pierwszym projektem. Pomimo różnych utrudnień udało nam się zrealizować większość tego, co zamierzaliśmy. A oto konkretny opis projektu Wschód 2013.

Cóż to?

Projekt Wschód 2013 to nasza inicjatywa skupiająca działania wielu innych podmiotów, w tym także nasze. Dzięki pomocy z środków sponsorskichBanku Zachodniego WBK udało nam się pomóc Polakom na Ukrainie i Białorusi. Projekt ten opierał się na idei pomocy polskim środowiskom żyjącym na Wschodzie. Składał się on z trzech głównych etapów:

1. Pomoc polskim rodzinom na Ukrainie i Białorusi

Pod tym enigmatycznym zapisem kryły się następujące działania:

  • wsparcie projektu ogólnopolskiej „Akcji Paczka 2013″ – Pomoc Polakom na Wschodzie
  • wsparcie organizacji quizu edukacyjnego z wiedzy o Kresach
  • wsparcie akcji charytatywnej „Biała Ukraina”
  • rekrutacja wolontariuszy

Nawiązaliśmy współpracę z ogólnopolskim projektem „Akcja Paczka”. Jest to jedna z wielu pomocy organizowanych przez ZHR na terenie Kresów.  W tym roku był to już siedemnasty raz kiedy to harcerki i harcerze ZHR wyjechali z paczkami za wschodnią granicę. Głównym celem tej akcji jest pomoc materialna, ale równie ważne jest, by odwiedzić naszych Rodaków, czekających na tak ważne dla nich polskie słowo, świąteczne życzenia i wspólne śpiewanie kolęd.  Każda rodzina otrzymała oczywiście świąteczną paczkę z żywnością z długim terminem przydatności do spożycia.

Podczas przekazywania darów harcerze i wolontariusze niejednokrotnie spotkali się z ogromnym wzruszeniem i silnymi emocjami. Lepiej oddajmy głos Maksowi: „Czas spędzony z Polskimi rodzinami na Białorusi, jest czasem wyjątkowym i niezastąpionym. W tym roku mieliśmy możliwość trafienia do starszych Państwa, wychowujących swoją prawnuczkę. Ciężka sytuacja ekonomiczna i brak perspektyw spowodowała rozpad rodziny. Byliśmy goszczeni w chacie bez ogrzewania i bez kuchni- zastępowała ją łazienka, w której przygotowywane były skromne posiłki. Innym rodzinom pod względem materialnym powodziło się podobnie lub nieznacznie lepiej. Wsparcie w postaci paczek z darami jest potrzebne. Jeszcze większą przyjemność sprawia tym ludziom uczucie, że Polacy za granicą, mimo upływu czasu, pamiętają o nich. Często byłem świadkiem ich wzruszenia, spowodowanych możliwością rozmowy z nami po Polsku. Najbardziej cieszy, że młodzi ludzie potrafią i chcą bezinteresownie pomagać rodakom na Kresach, poświęcając swój wolny czas”.

W obecnym roku został położony duży nacisk na edukację historyczną. W tym zakresie powstał rzetelny artykuł mówiący o historii Kresów. Na fanpage’u Akcji Paczka można było wziąć udział w niełatwym quizie wiedzy o Kresach i wygrać atrakcyjne nagrody. Dzięki środkom uzyskanym z Banku BZWBK mogliśmy sfinansować organizację tegoż konkursu dotyczącego wiedzy o Kresach.

We współpracy z Fundacją „Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi”, wsparliśmy także ich projekt „Biała Ukraina”. Akcja ta pomaga mieszkającym tam Polakom przeżyć Święta Bożego Narodzenia. W ramach tej inicjatywy zostały odwiedzone rodziny polskiego pochodzenia, Dom Samotnej Matki, polsko – ukraińska klasa w szkole podstawowej, Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia”, siostry Niepokalanki, siostry Urszulanki, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Kamieńcu Podolskim oraz Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. ks. B. Mireckiego w Podwołoczyskach. Ponadto podróż została uświetniona przez wizytę u biskupa diecezjalnego w Kamieńcu Podolskim oraz wizytę u I wiceprezydenta Miasta Tarnopol.

W obu akcjach, które wspieraliśmy, udało nam się pozyskać wolontariuszy do pomocy i  przyszłej współpracy (hurra!). Są to młodzi, ambitni ludzie z warszawskich szkół i liceów. Poświęcili swój czas, aby pomóc innym, aby wspólnie stworzyć coś dobrego, nie oczekując za to niczego w zamian. Szacunek im za to!

2. Pomoc polskim szkołom na Ukrainie

Drugi etap polegał na pomocy polskim szkołom działającym na Ukrainie. Pierwotny plan zakładał dostarczenie pomocy szkolnych takich jak podręczniki oraz wyprawki dla uczniów do pięciu polskich szkół operujących w obwodzie lwowskim. Jednak gwałtowne zajścia polityczne i niestabilność polityczna Ukrainy znacznie skomplikowały nasze plany i utrudniły kontakt z dyrekcją szkół. Dopiero pod koniec stycznia udało się nawiązać kontakt z dwiema szkołami – Szkołą Podstawową nr 1 w Strzelczyskach oraz z Ogólnokształcącą Szkołą Średnią nr 3 w Mościskach. Okazało się, że szkoły potrzebują środków czystości, artykułów biurowych i pomocy naukowych, co trochę różniło się od pierwotnie zakładanych potrzeb szkół.  Ale skoro potrzeba istnieje, to trzeba jej zaradzić. Kupiliśmy więc, co było potrzebne. W ramach wsparcia edukacji  skompletowaliśmy dla szkół także 30 plecaków z wyprawkami.  Transport materiałów odbył się pod koniec lutego 2014 r..

W nocy zespół wolontariuszy wyruszył z Warszawy. Rano udało się dotrzeć przed granicę w Medyce. Zdarzenia na Ukrainie nie zapowiadały nic dobrego, zatem nie było wielu chętnych do przekraczania granicy. Jednak po wykonaniu ostatnich telefonów informacyjnych, ruszyliśmy do przejścia. Po niespełna godzinie otrzymaliśmy zgodę na wjazd na Ukrainę. Bez problemu dojechaliśmy do umówionej szkoły w Mościskach, mijając po drodze spalone opony, które stanowiły lokalne barykady dróg granicznych. Szkoła w Mościskach przyjęła nas z otwartymi ramionami, od długiego czasu wyczekiwali na przyjazd nas, jak i pomocy, które wieźliśmy ze sobą. Wspólnymi siłami udało nam się sprawnie przenieść wszystkie materiały do szkoły. Na terenie szkoły spędziliśmy ponad trzy godziny, rozmawiając z nauczycielami i uczniami o ich potrzebach, problemach i ogarniającej ich coraz dotkliwiej sytuacji politycznej na Ukrainie. Sytuacji, która uniemożliwiła nam kontakt z drugą szkołą, w Strzelczyskach. Z racji, że Polskie szkoły na Ukrainie mają ze sobą dobry kontakt, dyrektor szkoły w Mościskach zobowiązała się do przekazania przywiezionych przez nas materiałów.

3. Konferencja

W trzecim etapie chcieliśmy połączyć środowiska, którym nie są obojętni nasi rodacy za wschodnią granicą. Postanowiliśmy więc zorganizować konferencję integrującą te środowiska oraz umożliwić nawiązanie kontaktów mogących ułatwić podobne inicjatywy w przyszłości.  Impreza odbyła się w hotelu Brant w podwarszawskim Majdanie.

Na event zaprosiliśmy instytucj o celach zbieżnych z celami Fundacji Youth Capital Foundation oraz wyżej opisane organizacje. Wśród zaproszonych znalazły się takie podmioty jak: Fundacja Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Skauci Europy, Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, Szkoła Sióstr Felicjanek, Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska, Korporacja Akademicka Welecja, Instytut Jagielloński, Instytut Sobieskiego, Fundacja Republikańska, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, Centrum Opatrzności Bożej, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych czy Akademia Leona Koźmińskiego. Zaproszenia dostarczono także do niektórych osób uczestniczących w akcjach pomocy Polakom na Ukrainie i dawnych ziemiach polskich. W efekcie udział w wydarzeniu wzięło ponad 70 osób.

Impreza trwała cztery godziny i podzielona była na część konferencyjną oraz część dyskusyjną. Po krótkim wprowadzeniu do zabrania głosu zaproszono gościa specjalnego, którym był dr hab. Krzysztof Rybiński, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego. W swoim wykładzie dr Rybiński nawiązał do potrzeby inwestycji w młodzież, która tożsama jest z inwestycją w przyszłość. W odniesieniu do wielu młodych osób, które bezinteresownie wyjechały ze świątecznymi paczkami na Białoruś i Ukrainę, dr Rybiński wskazywał na potrzebę wieloaspektowego rozwoju młodego pokolenia – rozwoju zarówno intelektualnego jak i społecznego. Po przygotowanej przez niego prezentacji uczestnicy konferencji zaproszeni byli do krótkiej dyskusji.

Druga część wydarzenia opierała się na dyskusji w kuluarach między uczestnikami imprezy. Goście zaproszeni zostali na kolację, podczas której mogli swobodnie nawiązać nowe kontakty w celu przyszłej współpracy. W czasie imprezy przekazać można było darowiznę na cele Fundacji YCF. Zebrane pieniądze umożliwiły częściowe sfinansowanie zakupu książek, które następnie zostały przekazane stronie ukraińskiej, reprezentującej polskie szkoły w Mościskach i  Strzelczyskach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i wspierają –  wolontariuszom, sponsorowi Banku Zachodniemu WBK, naszym Partnerom, rodzicom i przyjaciołom. Bez tego wsparcia, nadal bylibyśmy na etapie marzeń.

I to by było na tyle. Nie trzeba wiele, by pomagać. Nie trzeba wielu, żeby zrobić coś dobrego. A mimo to, dla kogoś może to znaczyć więcej, niż możemy sobie wyobrazić.