Akademia Mistrzów Verso l’alto

Idea: To seria spotkań szkoleniowych dla osób zaangażowanych w lokalne inicjatywy, działających w małych zespołach ambitnej młodzieży lub aspirujących do inspirowania rówieśników. Projekt najprościej streścić jako zmodyfikowany kurs liderów społecznych. Chcemy dać realne wsparcie w formie umiejętności motywowania młodych ludzi, organizowania czasu i zadań, personal brandingu, wystąpień publicznych i in.

Działanie: Uczestnicy projektu przejdą przez szereg szkoleń warsztatowych, a między nimi będą musieli wykonać zlecone im mini projekty przywódcze. Dla najlepszych ufundowane zostaną nagrody.

Szukamy sponsora tego projektu. Może kogoś zarekomendujesz?