Konserwatoria duchowe

Idea: Łatwo jest deklarować bycie katolikiem, ale o wiele trudniej wytrwać w swoich deklaracjach, rozumieć je i żyć nimi. Próbujemy znaleźć drogę do poznania, o co w tym może chodzić.  Po meandrach prowadzi nas ks. prof. Jarosław Kukowski – wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Działanie: Dyskusje mają miejsce w WSDDWP. Dyskutujemy z klerykami. Dyskusję nadzoruje ks. prof. J. Kukowski. Oprócz wiedzy i oglądu na sprawy wiary uczymy się także umiejętności dyskusji i rzetelnej argumentacji.

Obowiązuje rekrutacja wstępna na początku cyklu (luty 2015).