O Fundacji

Powstaliśmy, bo chcemy mieć narzędzia do zmiany otoczenia – tego materialnego i społecznego. Fundację Kapitał Młodych powołaliśmy jako grupa młodych ambitnych ludzi, wywodzących się ze środowisk patriotycznych i chrześcijańskich. Zaczynaliśmy osobno organizując różne wydarzenia – cykle spotkań dyskusyjnych, debaty szkolne, akcje charytatywne, koncerty czy imprezy rozrywkowe. Jednak siła tkwi we wspólnym działaniu, w dążeniu do wspólnego celu. Dla nas tym celem jest inspirowanie młodzieży, prezentowanie właściwych postaw odpowiedzialności, przedsiębiorczości i kreatywności. Możliwe jest to tylko w systematycznym działaniu. Dlatego pod koniec 2013 roku usystematyzowaliśmy nasze działania.

Od tego czasu współpracujemy z różnymi organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, realizujemy projekty o zasięgu międzynarodowym, ale pamiętamy o sprawach lokalnych, które najbardziej nas interesują.

Naszą grupą docelową są młodzi ludzie w wieku 16-26 lat. Docieramy do młodzieży i sami nią jesteśmy. Jesteśmy studentami, mamy wielu znajomych, działamy w grupach akademickich i wspólnotach lokalnych. Dzięki temu nie są nam obce cele, marzenia i nadzieje młodych ludzi, a zwłaszcza ich problemy i rozczarowania.

Naszą metodą jest wrzucanie młodzieży w wir działań. Nie zależy nam wyłącznie na edukacji teoretycznej, choć wiemy, jak ważna jest także ta część rozwoju. Wiemy też, jaki entuzjazm wyzwala poczucie namacalnych dokonań. Dlatego inspirujemy młodzież do działania na „głębokiej wodzie” z naszym wsparciem realizując własne projekty w profesjonalny sposób.

Napisz do nas!